facebook tracking
Avdelning

HR

Connect
HRs övergripande uppgift är att stärka APLs konkurrenskraft och förmåga att leverera kundvärde.

En stor del av arbetet handlar därför om utveckling av personella resurser och organisatoriska förmågor i linje med affärsstrategin.

Enheten arbetar med strategiska och operativa personalfrågor, bl.a. rekryterings- och anställningsprocessen, kompetensutveckling och utbildning, ledar- och medarbetarskap, företagskultur, arbetsmiljö, rehabilitering, frisknärvaro och sjukfrånvaro samt verksamhetsomställning.

Arbetsplats & kultur

Våra medarbetare och chefer skapar tillsammans en arbetsplats där varje individs kompetens, erfarenhet, drivkraft och engagemang bidrar till en vinnande företagskultur. 

Gemensamt tar vi ansvar för att göra APL till den mest attraktiva arbetsplatsen och för att utveckla APL till ett långsiktigt hållbart företag.

Jobbar du redan på APL?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@apl.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor