Caroline Nordstrand

Leg. Apotekare, Tf Gruppchef Icke steril tillverkning, Extempore St Jörgen – Tillverkning & QC

Några av mina kollegor