Jag heter Michael Elgestål och är Sektionschef Materialhantering & Transport i Göteborg. Jag är anställd sedan år 1991.

Inom Materialhantering & Transport i Göteborg hanterar vi insatsmaterial för tillverkning av Extemporeläkemedel, vi packar och utlevererar Extemporeläkemedel till kund/patient.

Det bästa med att arbeta på APL är att veta att man gör skillnad för patienter med särskilda behov, vi räddar liv. Inom APL är kompetens i fokus och möjligheten till kompetenshöjning är stor. Det är kul att jobba i ett företag som är under ständig utveckling.

michael.elgestal@apl.se

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor